แจ้งชำระเงิน

1. ค้นหา และ ระบุรายการสั่งซื้อ ที่ต้องการชำระ *
ค้นหา
เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อโดเมน ค่าธรรมเนียม
2. คลิกเลือกบัญชีที่คุณได้โอนเงินเข้ามา
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี
KBANK กสิกรไทย
คลองหลวง 178-2-66467-7 ออมทรัพย์ T.H.NIC Co., Ltd.
KBANK กสิกรไทย
คลองหลวง 178-1-02849-1 กระแสรายวัน T.H.NIC Co., Ltd.
SCB ไทยพาณิชย์
ซอยอารีย์สัมพันธ์ 130-3-00550-1 กระแสรายวัน T.H.NIC Co., Ltd.
BBL กรุงเทพ
- - - -
3. กรอกรายละเอียดการโอนเงิน ให้ถูกต้อง และครบถ้วน
รายละเอียดการโอนเงิน
สลิปโอนเงิน *
รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล: .pdf, .jpg, .jpeg, .png และ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB