ตรวจสอบชื่อโดเมน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เนมเซิฟเวอร์

สรุป

ตรวจสอบชื่อโดเมนที่คุณต้องการยื่นคำขอสมัครชื่อโดเมนลำดับที่ 2

.th

วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียม

Application Payment Method

ชื่อบัญชี : บริษัท ที.เอช.นิค. จำกัด
เลขที่บัญชี: 130­-3-­00550-­1
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : ซอยอารีสัมพันธ์

วิธีการบริจาคเพื่อจดทะเบียน

Donation Method

ชื่อบัญชี : มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
เลขที่บัญชี : 406-000919-5
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ติดต่อสอบถาม

Contact Information

อีเมล : sld@thnic.co.th
โทรศัพท์ : (+66)0-2105-4007
โทรสาร : (+66)0-2564-8033

reseller-logo dbd-logo paypal-logo